OTTO BLANC

business & social club

Poslání a hodnoty

  • Naším prvořadým cílem je přispívat ke vzájemnému porozumění mezi lidmi. Vytvářet a podporovat kvalitní mezilidské a obchodní vztahy mezi členy klubu. Vztahy lidí založené na vzájemnosti a důvěře v prostředí, které nás obohacuje, inspiruje, vyvolává pozitivní emoce a vytváří radost ze života.
  • Na druhém místě je uspokojení touhy a potřeby členů klubu „omoudřit se", obohatit se poznáním nového, krásného a neznámého.
  • Na třetím místě je rozvoj byznysu. Je naším záměrem podporovat naše členy v byznyse, v dosažení jejich úspěchů.

Slogan klubu:

Noblesse oblidge – jednat se ctí, laskavostí, čestností a velkorysostí

 Hodnoty klubu:

Otevřenost - schopnost vidět bez předsudků, schopnost poslouchat bez přerušení, schopnost být s lidmi i věcmi, aniž bychom si o nich předem dělali představy.

Pokora - skromnost duše, lék proti pýše (Voltaire).

Krása a vzdělanost - Život je k tomu, aby člověk stoupal, ne klesal (Verhaeren).

Právě vzdělání a vnímání krásy tomu napomáhají, protože vzdělaný a krásu chápající člověk má stále bohatství v sobě (Koutský).

Důvěryhodnost - Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a držíte slovo ( Jack Welch).

Vyhledávání

Členská sekce

Copyright © 2014. All Rights Reserved.